Showing all 15 results

ბროილერის ბელგიური პრესტარტერი

ინტრაკო – ბროილერის 30%-იანი კონცენტრატი

ევროფიდი სტარტერი – ბროილერის 30%-იანი კონცენტრატი

ევროფიდი გროვერ/ფინიში – ბროილერის 30-იანი კონცენტრატი

ბროილერ ლუქსი – 30%-იანი კონცენტრატი

გრობელი – ბროილერის 30%-იანი კონცენტრატი

ბროილერის 2,5%-იანი პრემიქსი სტარტერი

ბროილერის 2,5%-იანი პრემიქსი გროვერ/ფინიში

წიწილის პრესტარტერი

ბროილერის გრანულირებული სტარტერი

ბროილერის გრანულირებული საკვები გროვერი

ბროილერის გრანულირებული საკვები ფინიში

ბროილერის 10%-იანი კოცენტრატი

ბროილერის 30% კონცენტრანტი სტარლაინი

ბროილერის 30%-იანი კონცენტრატი ეკოლაინი