სიახლეები

დაიწყო პრემიუმ ხარისხის გრანულირებული საკვების წარმოება

ინტრაკომ დაიწყო ახალი პრემიუმ ხარისხის გრანულირებული საკვების წარმოება. პრემიუმის ნიშნის ქვეშ წარმოდგენილი პროდუქცია სრულად შეესაბამება ცხოველის კვებით მოთხოვნებს.
შეიცავს ყველა საჭირო ვიტამინს, ამინომჟავასა და საკვებ დანამტს. პრემიუმ ხაზით ბაზარზე უახლოეს მომავალში გამოჩნდება ქათმის, ინდაურის, ღორის, საქონლისა და კურდღლის გრანულირებული საკვები.
პროდუქცია დაფასოებული იქნება უმაღლესი ხარისხის ბელგიურ ტომრებში, რაც უზრუნველყოფს პროდუქციის ხანგრძლივად უვნებლად შენახვას.
ახალი საკვების ფასი მეტად კონკურენტული იქნება დღეს ბაზარზე არსებულ გრანულირებულ საკვებთან შედარებით.