შპს ინტრაკო ნუტრიშენი 2014 წლიდან წარმოადგენს Ltd Intaco-ს ოფიციალურ დისტრიბუტორს საქართველოში.

ცხოველისა და ფრინველის საკვებმწარმოებელი ბელგიური კომპანია Ltd Intraco წარმოადგენს მაღალი სტანდარტების მქონე საწარმოს მსოფლიო ბაზარზე. Ltd Intraco-ს დანერგილი აქვს Feed Chain Alliance-ი (FCA) სტანდარტი, რომელიც უზრუნველყოფს ცხოველთა კვების სფეროში მაღალი ხარისხის პროდუქტის წარმოებას. აღნიშნული სტანდარტი იძლევა იმის გარანტიას რომ კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქტი არის უსაფრთხო, შეესაბამება ევროკავშირის რეგულაციებს და არის უმაღალი ხარისხის. Ldt Intraco-ს შვილობილ კომპანიებს წარმოადგენენ: BELCOFEED, POULTEC N.V; Group DC, Ltd Intaco-ს 80-ზე მეტ ქვეყანაში ჰყავს ადგილობრივი წარმომადგენელი.

შპს ინტრაკო ნუტრიშენის პატნიორ კომპანიებს წარმოადგენენ: DSM Nutritional Products; KBNP inc; Laboratorios Karizoo s.a. Petmaxi.

შპს ინტრაკო ნუტრიშენი ამიერიდან არის BASF-ის ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში.